IT技術サポート総合サイト
 
 言語:  VC++/MFC   PHP/Perl   VB/VBA   ASP/ASP.net   HTML/CSS   基本知識:  Windows   Linux   ネットワーク   MySQL   レンタルサーバ   SEO対策
キーワード: RSS2.0配信
 
 
コラム集:Excel VBA Tips
←前コラム    目次    次コラム→    
 
セルの参照-Cellsプロパティ
分類:VB/VBA     著者:徳永秀雄     更新日付:2008/12/14
 
 
[概要]
ApplicationオブジェクトのCellsプロパティを使用して、セルを行・列番号で指定できます。

[書式]
Cells(行番号,列番号) 
属性: プロパティ
所属オブジェクト: Application
操作対象オブジェクト:Range

[例]
Cells(1, 1)
Range(Cells(1,1),Cells(4,8))

 
 
←前コラム    目次    次コラム→