IT技術サポート総合サイト
 
 言語:  VC++/MFC   PHP/Perl   VB/VBA   ASP/ASP.net   HTML/CSS   基本知識:  Windows   Linux   ネットワーク   MySQL   レンタルサーバ   SEO対策
キーワード: RSS2.0配信
 
 
コラム集:Excel VBA Tips
←前コラム    目次    次コラム→    
 
セルの結合
分類:VB/VBA     著者:徳永秀雄     更新日付:2008/12/14
 
 
[概要]
RangeオブジェクトのMergeCellsプロパティで、指定したセル範囲のセル結合を実行・解除することができます。


[書式]
MergeCells = 論理値
属性 プロパティ
所属オブジェクト Range
操作対象オブジェクト Range


[例]
'セル範囲「A1:B1」を結合し1つのセルにする
Worksheets("Sheet1").Range("A1:B1").MergeCells = True

 
 
←前コラム    目次    次コラム→