IT技術サポート総合サイト
 
 言語:  VC++/MFC   PHP/Perl   VB/VBA   ASP/ASP.net   HTML/CSS   基本知識:  Windows   Linux   ネットワーク   MySQL   レンタルサーバ   SEO対策
キーワード: RSS2.0配信
 
 
コラム集:TCP/IPポート番号一覧
←前コラム    目次    次コラム→    
 
ポート番号:1600〜1649
分類:ネットワーク     著者:C15年     更新日付:2008/12/21
 
 
ポート番号 tcp/udp サービス 説明
1600 tcp/udp issd  
1601 tcp/udp aas aas
1602 tcp/udp inspect inspect
1603 tcp/udp picodbc pickodbc
1604 tcp/udp icabrowser icabrowser
1605 tcp/udp slp Salutation Manager (Salutation Protocol)
1606 tcp/udp slm-api Salutation Manager (SLM-API)
1607 tcp/udp stt stt
1608 tcp/udp smart-lm Smart Corp. License Manager
1609 tcp/udp isysg-lm isysg-lm
1610 tcp/udp taurus-wh taurus-wh
1611 tcp/udp ill Inter Library Loan
1612 tcp/udp netbill-trans NetBill Transaction Server
1613 tcp/udp netbill-keyrep NetBill Key Repository
1614 tcp/udp netbill-cred NetBill Credential Server
1615 tcp/udp netbill-auth NetBill Authorization Server
1616 tcp/udp netbill-prod NetBill Product Server
1617 tcp/udp nimrod-agent Nimrod Inter-Agent Communication
1618 tcp/udp skytelnet skytelnet
1619 tcp/udp xs-openstorage xs-openstorage
1620 tcp/udp faxportwinport faxportwinport
1621 tcp/udp softdataphone softdataphone
1622 tcp/udp ontime ontime
1623 tcp/udp jaleosnd jaleosnd
1624 tcp/udp udp-sr-port udp-sr-port
1625 tcp/udp svs-omagent svs-omagent
1626-1629 tcp/udp # Unassigned
1630 tcp/udp oraclenet8cman Oracle Net8 Cman
1631-1635 tcp/udp # Unassigned
1636 tcp/udp cncp CableNet Control Protocol
1637 tcp/udp cnap CableNet Admin Protocol
1638 tcp/udp cnip CableNet Info Protocol
1639 tcp/udp cert-initiator cert-initiator
1640 tcp/udp cert-responder cert-responder
1641 tcp/udp invision InVision
1642 tcp/udp isis-am isis-am
1643 tcp/udp isis-ambc isis-ambc
1644 tcp saiseh Satellite-data Acquisition System 4
1645 tcp/udp datametrics datametrics
1646 tcp/udp sa-msg-port sa-msg-port
1647 tcp/udp rsap rsap
1648 tcp/udp concurrent-lm concurrent-lm
1649 tcp/udp inspect inspect
 
 
←前コラム    目次    次コラム→