IT技術サポート総合サイト
 
 言語:  VC++/MFC   PHP/Perl   VB/VBA   ASP/ASP.net   HTML/CSS   基本知識:  Windows   Linux   ネットワーク   MySQL   レンタルサーバ   SEO対策
キーワード: RSS2.0配信
 
 
コラム集:TCP/IPポート番号一覧
←前コラム    目次    次コラム→    
 
ポート番号:1650〜1699
分類:ネットワーク     著者:C15年     更新日付:2008/12/21
 
 
ポート番号 tcp/udp サービス 説明
1650 tcp/udp nkd nkd
1651 tcp/udp shiva_confsrvr shiva_confsrvr
1652 tcp/udp xnmp xnmp
1653 tcp/udp alphatech-lm alphatech-lm
1654 tcp/udp stargatealerts stargatealerts
1655 tcp/udp dec-mbadmin dec-mbadmin
1656 tcp/udp dec-mbadmin-h dec-mbadmin-h
1657 tcp/udp fujitsu-mmpdc fujitsu-mmpdc
1658 tcp/udp sixnetudr sixnetudr
1659 tcp/udp sg-lm Silicon Grail License Manager
1660 tcp/udp skip-mc-gikreq skip-mc-gikreq
1661 tcp/udp netview-aix-1 netview-aix-1
1662 tcp/udp netview-aix-2 netview-aix-2
1663 tcp/udp netview-aix-3 netview-aix-3
1664 tcp/udp netview-aix-4 netview-aix-4
1665 tcp/udp netview-aix-5 netview-aix-5
1666 tcp/udp netview-aix-6 netview-aix-6
1667 tcp/udp netview-aix-7 netview-aix-7
1668 tcp/udp netview-aix-8 netview-aix-8
1669 tcp/udp netview-aix-9 netview-aix-9
1670 tcp/udp netview-aix-10 netview-aix-10
1671 tcp/udp netview-aix-11 netview-aix-11
1672 tcp/udp netview-aix-12 netview-aix-12
1673 tcp/udp proshare-mc-1 Intel Proshare Multicast
1674 tcp/udp proshare-mc-2 Intel Proshare Multicast
1675 tcp/udp pdp Pacific Data Products
1676 tcp netcomm1 netcomm1
1676 udp netcomm2 netcomm2
1677 tcp/udp groupwise groupwise
1678 tcp/udp prolink prolink
1679 tcp/udp darcorp-lm darcorp-lm
1680 tcp/udp microcom-sbp microcom-sbp
1681 tcp/udp sd-elmd sd-elmd
1682 tcp/udp lanyon-lantern lanyon-lantern
1683 tcp/udp ncpm-hip ncpm-hip
1684 tcp/udp snaresecure SnareSecure
1685 tcp/udp n2nremote n2nremote
1686 tcp/udp cvmon cvmon
1687 tcp/udp nsjtp-ctrl nsjtp-ctrl
1688 tcp/udp nsjtp-data nsjtp-data
1689 tcp/udp firefox firefox
1690 tcp/udp ng-umds ng-umds
1691 tcp/udp empire-empuma empire-empuma
1692 tcp/udp sstsys-lm sstsys-lm
1693 tcp/udp rrirtr rrirtr
1694 tcp/udp rrimwm rrimwm
1695 tcp/udp rrilwm rrilwm
1696 tcp/udp rrifmm rrifmm
1697 tcp/udp rrisat rrisat
1698 tcp/udp rsvp-encap-1 RSVP-ENCAPSULATION-1
1699 tcp/udp rsvp-encap-2 RSVP-ENCAPSULATION-2
 
 
←前コラム    目次    次コラム→