IT技術サポート総合サイト
 
 言語:  VC++/MFC   PHP/Perl   VB/VBA   ASP/ASP.net   HTML/CSS   基本知識:  Windows   Linux   ネットワーク   MySQL   レンタルサーバ   SEO対策
キーワード: RSS2.0配信
 
 
コラム集:TCP/IPポート番号一覧
←前コラム    目次    次コラム→    
 
ポート番号:1700〜1749
分類:ネットワーク     著者:C15年     更新日付:2008/12/21
 
 
ポート番号 tcp/udp サービス 説明
1700 tcp/udp mps-raft mps-raft
1701 udp l2f l2f
1701 tcp/udp l2tp l2tp
1702 tcp/udp deskshare deskshare
1703 tcp/udp hb-engine hb-engine
1704 tcp/udp bcs-broker bcs-broker
1705 tcp/udp slingshot slingshot
1706 tcp/udp jetform jetform
1707 tcp/udp vdmplay vdmplay
1708 tcp/udp gat-lmd gat-lmd
1709 tcp/udp centra centra
1710 tcp/udp impera impera
1711 tcp/udp pptconference pptconference
1712 tcp/udp registrar resource monitoring service
1713 tcp/udp conferencetalk ConferenceTalk
1714 tcp/udp sesi-lm sesi-lm
1715 tcp/udp houdini-lm houdini-lm
1716 tcp/udp xmsg xmsg
1717 tcp/udp fj-hdnet fj-hdnet
1718 tcp/udp h323gatedisc h323gatedisc
1719 tcp/udp h323gatestat h323gatestat
1720 tcp/udp h323hostcall h323hostcall
1721 tcp/udp caicci caicci
1722 tcp/udp hks-lm HKS License Manager
1723 tcp/udp pptp pptp
1724 tcp/udp csbphonemaster csbphonemaster
1725 tcp/udp iden-ralp iden-ralp
1726 tcp/udp iberiagames IBERIAGAMES
1727 tcp/udp winddx winddx
1728 tcp/udp telindus TELINDUS
1729 tcp/udp citynl CityNL License Management
1730 tcp/udp roketz roketz
1731 tcp/udp msiccp MSICCP
1732 tcp/udp proxim proxim
1733 tcp/udp siipat SIMS - SIIPAT Protocol for Alarm Transmission
1734 tcp/udp cambertx-lm Camber Corporation License Management
1735 tcp/udp privatechat PrivateChat
1736 tcp/udp street-stream street-stream
1737 tcp/udp ultimad ultimad
1738 tcp/udp gamegen1 GameGen1
1739 tcp/udp webaccess webaccess
1740 tcp/udp encore encore
1741 tcp/udp cisco-net-mgmt cisco-net-mgmt
1742 tcp/udp 3Com-nsd 3Com-nsd
1743 tcp/udp cinegrfx-lm Cinema Graphics License Manager
1744 tcp/udp ncpm-ft ncpm-ft
1745 tcp/udp remote-winsock remote-winsock
1746 tcp/udp ftrapid-1 ftrapid-1
1747 tcp/udp ftrapid-2 ftrapid-2
1748 tcp/udp oracle-em1 oracle-em1
1749 tcp/udp aspen-services aspen-services
 
 
←前コラム    目次    次コラム→