IT技術サポート総合サイト
 
 言語:  VC++/MFC   PHP/Perl   VB/VBA   ASP/ASP.net   HTML/CSS   基本知識:  Windows   Linux   ネットワーク   MySQL   レンタルサーバ   SEO対策
キーワード: RSS2.0配信
 
 
コラム集:TCP/IPポート番号一覧
←前コラム    目次    次コラム→    
 
ポート番号:1800〜1899
分類:ネットワーク     著者:C15年     更新日付:2008/12/21
 
 
ポート番号 tcp/udp サービス 説明
1800 tcp/udp ansys-lm ANSYS-License manager
1801 tcp/udp msmq Microsoft Message Que
1802 tcp/udp concomp1 ConComp1
1803 tcp/udp hp-hcip-gwy HP-HCIP-GWY
1804 tcp/udp enl ENL
1805 tcp/udp enl-name ENL-Name
1806 tcp/udp musiconline Musiconline
1807 tcp/udp fhsp Fujitsu Hot Standby Protocol
1808 tcp/udp oracle-vp2 Oracle-VP2
1809 tcp/udp oracle-vp1 Oracle-VP1
1810 tcp/udp jerand-lm Jerand License Manager
1811 tcp/udp scientia-sdb Scientia-SDB
1812 tcp/udp radius RADIUS
1813 tcp/udp radius-acct RADIUS Accounting
1814 tcp/udp tdp-suite TDP Suite
1815 tcp/udp mmpft MMPFT
1816 tcp/udp harp HARP
1817 tcp/udp # Unassigned
1818 tcp/udp etftp Enhanced Trivial File Transfer Protocol
1819 tcp/udp plato-lm Plato License Manager
1820 tcp/udp mcagent mcagent
1821 tcp/udp donnyworld donnyworld
1822 tcp/udp es-elmd es-elmd
1823 tcp/udp unisys-lm Unisys Natural Language License Manager
1824 tcp/udp metrics-pas metrics-pas
1825-1849 tcp/udp # Unassigned
1850 tcp/udp gsi GSI
1851-1859 tcp/udp # Unassigned
1860 tcp/udp sunscalar-svc SunSCALAR Services
1861 tcp/udp lecroy-vicp LeCroy VICP
1862 tcp/udp techra-server techra-server
1863 tcp/udp msnp MSNP
1864 tcp/udp paradym-31port Paradym 31 Port
1865 tcp/udp entp ENTP
1866-1869 tcp/udp # Unassigned
1870 tcp/udp sunscalar-dns SunSCALAR DNS Service
1871-1880 tcp/udp # Unassigned
1881 tcp/udp ibm-mqseries2 IBM MQSeries
1882-1899 tcp/udp # Unassigned
 
 
←前コラム    目次    次コラム→