IT技術サポート総合サイト
 
 言語:  VC++/MFC   PHP/Perl   VB/VBA   ASP/ASP.net   HTML/CSS   基本知識:  Windows   Linux   ネットワーク   MySQL   レンタルサーバ   SEO対策
キーワード: RSS2.0配信
 
 
コラム集:TCP/IPポート番号一覧
←前コラム    目次    次コラム→    
 
ポート番号:2400〜2499
分類:ネットワーク     著者:C15年     更新日付:2008/12/21
 
 
ポート番号 tcp/udp サービス 説明
2400 tcp/udp opequus-server OpEquus Server
2401 tcp/udp cvspserver cvspserver
2402 tcp/udp taskmaster2000 TaskMaster 2000 Server
2403 tcp/udp taskmaster2000 TaskMaster 2000 Web
2404 tcp/udp iec870-5-104 IEC870-5-104
2405 tcp/udp trc-netpoll TRC Netpoll
2406 tcp/udp jediserver JediServer
2407 tcp/udp orion Orion
2408 tcp/udp optimanet OptimaNet
2409 tcp/udp sns-protocol SNS Protocol
2410 tcp/udp vrts-registry VRTS Registry
2411 tcp/udp netwave-ap-mgmt Netwave AP Management
2412 tcp/udp cdn CDN
2413 tcp/udp orion-rmi-reg orion-rmi-reg
2414 tcp/udp interlingua Interlingua
2415-2499 tcp/udp # Unassigned
 
 
←前コラム    目次    次コラム→