IT技術サポート総合サイト
 
 言語:  VC++/MFC   PHP/Perl   VB/VBA   ASP/ASP.net   HTML/CSS   基本知識:  Windows   Linux   ネットワーク   MySQL   レンタルサーバ   SEO対策
キーワード: RSS2.0配信
 
 
コラム集:TCP/IPポート番号一覧
←前コラム    目次    次コラム→    
 
ポート番号:2700〜2999
分類:ネットワーク     著者:C15年     更新日付:2008/12/21
 
 
ポート番号 tcp/udp サービス 説明
2700 tcp/udp tqdata tqdata
2701-2783 tcp/udp # Unassigned
2784 tcp/udp www-dev world wide web - development
2785 tcp/udp aic-np aic-np
2786 tcp/udp aic-oncrpc aic-oncrpc - Destiny MCD database
2787 tcp/udp piccolo piccolo - Cornerstone Software
2788 tcp/udp fryeserv NetWare Loadable Module - Seagate Software
2789 tcp/udp media-agent Media Agent
2789-2907 tcp/udp # Unassigned
2908 tcp/udp mao mao
2909 tcp/udp funk-dialout Funk Dialout
2910 tcp/udp tdaccess TDAccess
2911 tcp/udp blockade Blockade
2912 tcp/udp epicon Epicon
2913 tcp/udp boosterware Booster Ware
2914 tcp/udp gamelobby Game Lobby
2915 tcp/udp tksocket TK Socket
2916 tcp/udp elvin_server Elvin Server
2917 tcp/udp elvin_client Elvin Client
2918 tcp/udp kastenchasepad Kasten Chase Pad
2918-2970 tcp/udp # Unassigned
2971 tcp/udp netclip Net Clip
2972 tcp/udp pmsm-webrctl PMSM Webrctl
2973 tcp/udp svnetworks SV Networks
2974 tcp/udp signal Signal
2975 tcp/udp fjmpcm Fujitsu Configuration Management Service
2976-2997 tcp/udp # Unassigned
2998 tcp/udp realsecure Real Secure
2999 tcp/udp remoteware-un RemoteWare Unassigned
 
 
←前コラム    目次    次コラム→