IT技術サポート総合サイト
 
 言語:  VC++/MFC   PHP/Perl   VB/VBA   ASP/ASP.net   HTML/CSS   基本知識:  Windows   Linux   ネットワーク   MySQL   レンタルサーバ   SEO対策
キーワード: RSS2.0配信
 
 
コラム集:TCP/IPポート番号一覧
←前コラム    目次    次コラム→    
 
ポート番号:3400〜3999
分類:ネットワーク     著者:C15年     更新日付:2008/12/21
 
 
ポート番号 tcp/udp サービス 説明
3400-3420 tcp/udp # Unassigned
3421 tcp/udp bmap Bull Apprise portmapper
3454 tcp mira Apple Remote Access Protocol
3455 tcp/udp prsvp RSVP Port
3456 tcp/udp vat VAT default data
3457 tcp/udp vat-control VAT default control
3458 tcp d3winosfi D3WinOsfi
3458 udp d3winosfi DsWinOSFI
3459 tcp/udp integral Integral
3460 tcp/udp edm-manager EDM Manger
3461 tcp/udp edm-stager EDM Stager
3462 tcp/udp edm-std-notify EDM STD Notify
3463 tcp/udp edm-adm-notify EDM ADM Notify
3464 tcp/udp edm-mgr-sync EDM MGR Sync
3465 tcp/udp edm-mgr-cntrl EDM MGR Cntrl
3466 tcp/udp workflow WORKFLOW
3467-3562 tcp/udp # Unassigned
3563 tcp/udp watcomdebug Watcom Debug
3564-3899 tcp/udp # Unassigned
3900 tcp/udp udt_os Unidata UDT OS
3984 tcp/udp mapper-nodemgr MAPPER network node manager
3985 tcp/udp mapper-mapethd MAPPER TCP/IP server
3986 tcp/udp mapper-ws_ethd MAPPER workstation server
3987 tcp/udp centerline Centerline
3988-3999 tcp/udp # Unassigned
 
 
←前コラム    目次    次コラム→