IT技術サポート総合サイト
 
 言語:  VC++/MFC   PHP/Perl   VB/VBA   ASP/ASP.net   HTML/CSS   基本知識:  Windows   Linux   ネットワーク   MySQL   レンタルサーバ   SEO対策
キーワード: RSS2.0配信
 
 
コラム集:TCP/IPポート番号一覧
←前コラム    目次    次コラム→    
 
ポート番号:5000〜5499
分類:ネットワーク     著者:C15年     更新日付:2008/12/21
 
 
ポート番号 tcp/udp サービス 説明
5000 tcp/udp commplex-main  
5001 tcp/udp commplex-link  
5002 tcp/udp rfe radio free ethernet
5003 tcp fmpro-internal FileMaker, Inc. - Proprietary transport
5003 udp fmpro-internal FileMaker, Inc. - Proprietary name binding
5004 tcp/udp avt-profile-1 avt-profile-1
5005 tcp/udp avt-profile-2 avt-profile-2
5010 tcp/udp telelpathstart TelepathStart
5011 tcp/udp telelpathattack TelepathAttack
5020 tcp/udp zenginkyo-1 zenginkyo-1
5021 tcp/udp zenginkyo-2 zenginkyo-2
5050 tcp/udp mmcc multimedia conference control tool
5051 tcp/udp ita-agent ITA Agent
5052 tcp/udp ita-manager ITA Manager
5060 tcp/udp sip SIP
5145 tcp/udp rmonitor_secure  
5150 tcp/udp atmp Ascend Tunnel Management Protocol
5190 tcp/udp aol America-Online
5191 tcp/udp aol-1 AmericaOnline1
5192 tcp/udp aol-2 AmericaOnline2
5193 tcp/udp aol-3 AmericaOnline3
5236 tcp/udp padl2sim  
5272 tcp/udp pk PK
5300 tcp/udp hacl-hb HA cluster heartbeat
5301 tcp/udp hacl-gs HA cluster general services
5302 tcp/udp hacl-cfg HA cluster configuration
5303 tcp/udp hacl-probe HA cluster probing
5304 tcp hacl-local HA Cluster Commands
5304 udp hacl-local  
5305 tcp hacl-test HA Cluster Test
5305 udp hacl-test  
5306 tcp/udp sun-mc-grp Sun MC Group
5307 tcp/udp sco-aip SCO AIP
5308 tcp/udp cfengine CFengine
5309 tcp/udp jprinter J Printer
5310 tcp/udp outlaws Outlaws
5311 tcp/udp tmlogin TM Login
5312-5399 tcp/udp # Unassigned
5400 tcp/udp excerpt Excerpt Search
5401 tcp/udp excerpts Excerpt Search Secure
5402 tcp/udp mftp MFTP
5403 tcp/udp hpoms-ci-lstn HPOMS-CI-LSTN
5404 tcp/udp hpoms-dps-lstn HPOMS-DPS-LSTN
5405 tcp/udp netsupport NetSupport
5406 tcp/udp systemics-sox Systemics Sox
5407 tcp/udp foresyte-clear Foresyte-Clear
5408 tcp/udp foresyte-sec Foresyte-Sec
5409 tcp/udp salient-dtasrv Salient Data Server
5410 tcp/udp salient-usrmgr Salient User Manager
5411 tcp/udp actnet ActNet
5412 tcp/udp continuus Continuus
5413 tcp/udp wwiotalk WWIOTALK
5414 tcp/udp statusd StatusD
5415 tcp/udp ns-server NS Server
5416 tcp/udp sns-gateway SNS Gateway
5417 tcp/udp sns-agent SNS Agent
5418 tcp/udp mcntp MCNTP
5419 tcp/udp dj-ice DJ-ICE
5420 tcp/udp cylink-c Cylink-C
5421-5499 tcp/udp # Unassigned
 
 
←前コラム    目次    次コラム→