IT技術サポート総合サイト
 
 言語:  VC++/MFC   PHP/Perl   VB/VBA   ASP/ASP.net   HTML/CSS   基本知識:  Windows   Linux   ネットワーク   MySQL   レンタルサーバ   SEO対策
キーワード: RSS2.0配信
 
 
コラム集:TCP/IPポート番号一覧
←前コラム    目次    次コラム→    
 
ポート番号:5500〜5999
分類:ネットワーク     著者:C15年     更新日付:2008/12/21
 
 
ポート番号 tcp/udp サービス 説明
5500 tcp/udp fcp-addr-srvr1 fcp-addr-srvr1
5501 tcp/udp fcp-addr-srvr2 fcp-addr-srvr2
5502 tcp/udp fcp-srvr-inst1 fcp-srvr-inst1
5503 tcp/udp fcp-srvr-inst2 fcp-srvr-inst2
5504 tcp/udp fcp-cics-gw1 fcp-cics-gw1
5504-5554 tcp/udp # Unassigned
5555 tcp/udp personal-agent Personal Agent
5556-5598 tcp/udp # Unassigned
5599 tcp/udp esinstall Enterprise Security Remote Install
5600 tcp/udp esmmanager Enterprise Security Manager
5601 tcp/udp esmagent Enterprise Security Agent
5602 tcp/udp a1-msc A1-MSC
5603 tcp/udp a1-bs A1-BS
5604 tcp/udp a3-sdunode A3-SDUNode
5605 tcp/udp a4-sdunode A4-SDUNode
5631 tcp/udp pcanywheredata pcANYWHEREdata
5632 tcp/udp pcanywherestat pcANYWHEREstat
5678 tcp/udp rrac Remote Replication Agent Connection
5679 tcp/udp dccm Direct Cable Connect Manager
5713 tcp/udp proshareaudio proshare conf audio
5714 tcp/udp prosharevideo proshare conf video
5715 tcp/udp prosharedata proshare conf data
5716 tcp/udp prosharerequest proshare conf request
5717 tcp/udp prosharenotify proshare conf notify
5729 tcp/udp openmail Openmail User Agent Layer
5741 tcp/udp ida-discover1 IDA Discover Port 1
5742 tcp/udp ida-discover2 IDA Discover Port 2
5745 tcp/udp fcopy-server fcopy-server
5746 tcp/udp fcopys-server fcopys-server
5755 tcp/udp openmailg OpenMail Desk Gateway server
5757 tcp/udp x500ms OpenMail X.500 Directory Server
5766 tcp/udp openmailns OpenMail NewMail Server
5767 tcp/udp s-openmail OpenMail Suer Agent Layer (Secure)
5768 tcp/udp openmailpxy OpenMail CMTS Server
5769-5999 tcp/udp # Unassigned
 
 
←前コラム    目次    次コラム→