IT技術サポート総合サイト
 
 言語:  VC++/MFC   PHP/Perl   VB/VBA   ASP/ASP.net   HTML/CSS   基本知識:  Windows   Linux   ネットワーク   MySQL   レンタルサーバ   SEO対策
キーワード: RSS2.0配信
 
 
コラム集:TCP/IPポート番号一覧
←前コラム    目次    次コラム→    
 
ポート番号:6000〜6999
分類:ネットワーク     著者:C15年     更新日付:2008/12/21
 
 
ポート番号 tcp/udp サービス 説明
6000-6063 tcp/udp x11 X Window System
6110 tcp/udp softcm HP SoftBench CM
6111 tcp/udp spc HP SoftBench Sub-Process Control
6112 tcp/udp dtspcd dtspcd
6123 tcp/udp backup-express Backup Express
6141 tcp/udp meta-corp Meta Corporation License Manager
6142 tcp/udp aspentec-lm Aspen Technology License Manager
6143 tcp/udp watershed-lm Watershed License Manager
6144 tcp/udp statsci1-lm StatSci License Manager - 1
6145 tcp/udp statsci2-lm StatSci License Manager - 2
6146 tcp/udp lonewolf-lm Lone Wolf Systems License Manager
6147 tcp/udp montage-lm Montage License Manager
6148 tcp/udp ricardo-lm Ricardo North America License Manager
6149 tcp/udp tal-pod tal-pod
6253 tcp/udp crip CRIP
6389 tcp/udp clariion-evr01 clariion-evr01
6455 tcp skip-cert-recv SKIP Certificate Receive
6456 tcp skip-cert-send SKIP Certificate Send
6471 tcp/udp lvision-lm LVision License Manager
6472-6499 tcp/udp # Unassigned
6500 tcp/udp boks BoKS Master
6501 tcp/udp boks_servc BoKS Servc
6502 tcp/udp boks_servm BoKS Servm
6503 tcp/udp boks_clntd BoKS Clntd
6504 tcp/udp # Unassigned
6505 tcp/udp badm_priv BoKS Admin Private Port
6506 tcp/udp badm_pub BoKS Admin Public Port
6507 tcp/udp bdir_priv BoKS Dir Server, Private Port
6508 tcp/udp bdir_pub BoKS Dir Server, Public Port
6509-6557 tcp/udp # Unassigned
6558 tcp/udp xdsxdm  
6665-6669 tcp/udp ircu IRCU
6670 tcp/udp vocaltec-gold Vocaltec Global Online Directory
6672 tcp/udp vision_server vision_server
6673 tcp/udp vision_elmd vision_elmd
6831 tcp/udp ambit-lm ambit-lm
6969 tcp/udp acmsoda acmsoda
6970-6999 tcp/udp # Unassigned
 
 
←前コラム    目次    次コラム→