IT技術サポート総合サイト
 
 言語:  VC++/MFC   PHP/Perl   VB/VBA   ASP/ASP.net   HTML/CSS   基本知識:  Windows   Linux   ネットワーク   MySQL   レンタルサーバ   SEO対策
キーワード: RSS2.0配信
 
 
コラム集:PHPの正規表現
←前コラム    目次    次コラム→    
 
PHPの正規表現 :すべて「ひらがな」かのチェック
分類:PHP/Perl     著者:佐藤誠一     更新日付:2011/08/22
 
 
PHPの正規表現 :すべて「ひらがな」かのチェック 

文字コードによってチェックし方が違ってくる。

shift-jis版
function isHiraSJIS($strIn)
{
    if(preg_match("/^(\x82[\x9f-\xf1]|\x81[\x4a\x54\x55])+$/",$strIn))  {
      return true;
    } else {
        return false;
    }
}


EUC-JP版

function isHiraEUC($strIn){
    if(preg_match("/^(\xa4[\xa1-\xf3]|\xa1[\xb5\xb6\xab])+$/",$strIn))  {
      return true;
    } else {
        return false;
    }
}


UTF-8版
function isHiraUTF8($strIn)
{
    if(preg_match("/^(\xe3\x81[\x81-\xbf]|\xe3\x82[\x80-\x9e])+$/",$strIn)){
  {
      return true;
    } else {
        return false;
    }
}

 
 
←前コラム    目次    次コラム→